#คลิปแสดงธรรม #เริ่มต้นอีกทีที่ปลายทาง พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล จะเห็นได้ว่า.. ทุกช่วงชีวิตที่คิดว่า”จบ” มันจบไม่จริงนี่! เราต้องไป “เริ่มต้น”ใหม่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรียนหนังสือ กระทั่งถึงวันตาย ก็จะต้องไปเกิดอีก จะ”สุคติ” หรือ “ทุคติ” ก็ตาม ก็วนเวียนอย่างนี้ ถ้าเรายังสนุกสนานกับการเดินทางแบบนี้นะ! ก็จะต้องสร้างบุญเยอะๆ เพื่อที่ปลายทางตรงนี้ แล้วไปต่อ เพราะ.. บุญก็หมดอายุได้! รับชมธรรมบรรยายนี่ ที่ลิงค์คลิปวีดีโอ https://youtu.be/2OqhTvrdbPE 651218_เริ่มต้นอีกทีที่ปลายทาง ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be651218_เริ่มต้นอีกทีที่ปลายทาง ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

อ่านต่อ