วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #ทุกข์คือเครื่องเตือนใจ คน..มันเป็นภาวะที่เหมาะ! ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้า เรายังฟังได้! ยังเข้าใจ! แล้วก็.. ทุกข์มีอยู่ก็จริง แต่มันก็ไม่มาก จนขนาดที่จะทำให้เรา ทำอะไรไม่ได้เลย ไม่เหมือนสัตว์นรก.. สัตว์นรกทุกข์! แล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ ทุกข์ของคนเนี่ย ทุกข์เหมือนกัน แต่ไม่มาก ถึงขนาดว่า จะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ปฏิบัติได้ กลายเป็นว่า.. มันเป็นเครื่องเตือนใจ ให้ไม่ประมาทได้ สุข.. ของความเป็นคน ก็ไม่ได้สุขมากมาย จนรู้สึกว่า.. มันยั่งยืนนิรันดร สุขของความเป็นคนเนี่ย พอดีๆ คือ สุขไม่นาน แต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติธรรม ไม่เคยฟังธรรม ก็รู้สึกว่า.. ทำไมสุขแค่เนี่ย อยากสุขมากกว่านี้ ก็อยากเป็นเทวดาบนสวรรค์ รู้สึกเป็นเทวดา น่าจะสุขนาน แล้วก็น่าจะดีกว่า ความเป็นคน แต่พระพุทธเจ้า ตรัสว่า “เป็นคนน่ะดีกว่า เพราะสุขไม่นาน” แปลก!! สุขไม่นาน ทำให้เราไม่ประมาทอีกแล้ว มันเลยเห็นว่า สุขเนี่ย.. ก็อยากให้สุขนานๆ มันก็ไม่นานด้วย ทุกข์เนี่ย.. อยากให้หายไปเร็วๆ มันไม่เร็วด้วย แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้เราเห็นทุกข์ ของความเวียนวายตายเกิด ทุกข์ของชีวิตขึ้นมา เห็นทุกข์ของชีวิตขึ้นมาอย่างนี้ ก็เริ่มที่จะคิดที่จะพ้นไป และสามารถทำได้ในความเป็นมนุษย์นะ! พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจาก ธรรมบรรยาย ณ บ้านจิตสบาย ตอน “เปิดกล่องของขวัญ” 651225 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ลิงค์คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=N3w1PIoSKoo (นาทีที่ 26:25 – 28:11)

อ่านต่อ