บ้านจิตสบาย 6

cover-jitsabuy6
  1. พระฟุ้งซ่าน
  2. เกมส์ชีวิต
  3. เวลาแห่งพุทธธะ
  4. สวัสดีปีปัจจุบัน
  5. วัฒนมุข
  6. ไก่ในเข่ง
  7. พระอริยะที่บ้านนาทิกะ

 

นิทาน

ท่านที่ติดตามฟังนิทานหรือเรื่องราวที่สนุกสนาน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์ท่านใช้โน้มเข้าสู่การภาวนา ก็มีให้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเช่น

 • นิทานพระฟุ้งซ่าน
 • นิทานวงจรทุกข์ ประทับใจแฟนบอลไทย
 • นิทานนกกระจาบ
 • ไก่ในเข่ง
 • สัจจกนิครนถ์ถูกหักก้ามปู รวมทั้ง
 • วัสสการพราหมณ์ตายแล้วไปไหน

ความสามัคคีการเป็นอยู่อย่างอริยะชน

นอกจากนั้นท่านยังแนะนำถึงความสามัคคีการเป็นอยู่อย่างอริยะชนในการเคารพกัน เคารพผู้ใหญ่ ได้แก่เรื่อง

 • สามัคคีเภท
 • วินัยบัญญัติ
 • วัฒนมุข๖

แนะนำ Track ภาวนา

ในแต่ละครั้งที่บรรยายธรรม ท่านก็ได้สอนการภาวนาอย่างเต็มอิ่ม มี Track ที่น่าสนใจได้แก่

 • เวลาแห่งพุทธธะ
 • เห็นโดยไม่ตั้งใจ
 • มหาปุริสวิตก
 • เกมส์ถั่วเพื่อเข้าใจอารัมมณูปนิชฌาน
 • เรื่องง่ายๆ แต่สำคัญ

คำถามเด็ด

แล้วยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกหลายหลาก อาทิ

 • ดูจิตด้วยการดูหนังฟังเพลงได้ไหม
 • คุยกับเพื่อนแล้วจิตไม่แปลความหมาย
 • จะมีธรรมะที่รวดเร็วได้อย่างไร
 • ถ้าขันธ์ไม่ใช่เรา แล้วอะไรที่ไปเวียนว่ายตายเกิด
 • พระไตรปิฏกมาจากไหน
 • พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง พระอรหันต์ดับขันธ์แล้ว จะมีสุขได้อย่างไร