วิธีหากัลยาณมิตร..ขั้นแรก!

วรรคทอง..วรรคธรรม #๑๖
วิธีหากัลยาณมิตร..ขั้นแรก!

กัลยาณมิตรก็คือ มิตรที่ดี เพื่อนที่ดี
ถ้าใครมีลูกนะ..ก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่า
..ทำยังไงให้ลูกเราไปคบเพื่อนดีๆ

ขั้นแรกเลย..
ทำตัวเองให้เป็นเพื่อนที่ดีก่อน..
มันจึงจะมีเพื่อนที่ดีมาคบกับเรา

ถ้าเราทำตัวเป็นคนเลวนะ..
มันก็จะเป็นแรงดึงดูด”คนเลว”เข้ามาในชีวิตของเรา
เราก็เลยได้คบแต่คนเลว

ดังนั้น..ทำตัวเราเองให้ดีก่อน
เพราะว่าถ้าเราเป็นคนเลว..
ถึงแม้เราอยากจะคบคนดีนะ..
เจอคนดีแล้ว..คนดีก็หนีเรา..!!
เพราะว่า”คนดี”เขาจะรู้จักแยกแยะว่า..ใครดี-ใครเลว
ไอ้นี่เลวมา..ฉันไม่คบ ฉันก็หลีกไป!

ถ้าเรายังทำตัวดีไม่ได้นะ! อย่าคิดเลยว่าจะมีคนดีมาคบ
คนดีก็อาจจะมาแค่สงเคราะห์เราบ้างบางคราว
แต่ถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะ..
เขาก็สงเคราะห์ ๒-๓ ครั้ง แล้วเขาก็ปล่อยไปตามกรรม
“ให้มันรับกรรมของมันไป” ..ประมาณอย่างนี้นะ

เพราะฉะนั้น จะให้รู้จักคบเพื่อน คบกัลยาณมิตร..
ควรรู้จักมองให้ออกด้วยว่า..ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนเลว
บางที’คนดี’กับ’คนเลว’นี่มันปนอยู่ในตัวเดียวกัน..รู้สึกมั้ย?
แม้แต่ตัวเราเองใช่มั้ย..!!
แม้แต่เราเองนี่มันก็มีทั้งเลวทั้งดีใช่มั้ย?
แล้วมองออกมั้ยว่า…ตัวเอง’ดี’ตอนไหน..ตัวเอง’เลว’ตอนไหน
..มองออกมั้ย?
ถ้ามองออกอย่างนี้ก็พอจะแยกออกได้ใช่มั้ย?
พอ’เลว’เกิดตอนไหน เราเห็นตอนนั้นเลยปั๊บ!..
อย่างนี้เขาเรียกว่า “มีสติ”แยกแยะความดีความเลวของตัวเอง
มีสติเมื่อไร ก็ดีทันที
ทีนี้ถ้าเราอยากจะคบคนดี..
เราก็ต้องทำตัวเองให้เป็นคนดี
ฉะนั้น ต้องมอง’ความเลว’ของตัวเองให้ออก

คือเรานี่นะ..มันไม่ใช่ว่าจะดีหมดทุกอย่างใช่มั้ย?
มันมีข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่อง
ดังนั้น ถ้าเรามองข้อบกพร่องตัวเองไม่ออกนะ…
เราจะดียาก!
ความดีเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกนี่นะ จะรักษาความดีไว้ก็ไม่ได้.. ยิ่งแย่เลย
ต้องแยกแยะให้ออกว่า
ไอ้เลวเป็นยังไง ไอ้ดีเป็นยังไง
แล้วเรามีเลวอะไรบ้างมีดีอะไรบ้าง

มองคนอื่นน่ะ มองง่ายนะ!
คนนี้น่ารัก คนนี้น่าคบ คนนั้นไม่น่าคบ..มองง่ายนะ
แต่มองเราตัวเองเนี่ย มันมักจะเข้าข้างตัวเองน่ะ
เราต้องตัดตัวเข้าข้างตัวนี้
ให้มองด้วยความเป็นกลาง
มองตัวเองให้เห็นตามความจริงว่า
ขณะนี้..“เรามี’ดี’อะไร…เรามี’เลว’อะไร”

ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล
“วิธีหากัลยาณมิตร..ขั้นแรก!”
เทศน์ ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต ศรีราชา
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘