อย่าพูด!

วรรคทอง…วรรคธรรม #๒๗

#อย่าพูด!!!

อย่าพูดคำที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกัน
เพราะทะเลาะกันแล้ว…
จิตมันจะฟุ้งซ่าน…ไม่ตั้งมั่น!

เมื่อ #จิตไม่ตั้งมั่น..#ก็ไม่มีสมาธิ
เมื่อไม่มีสมาธิ..ก็ไม่มีเหตุที่จะให้เกิดปัญญา
ฉะนั้น แม้แต่ “คำพูด”ที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกัน
ถ้ามีอยู่…ก็เงียบซะ..นิ่งซะ!
ถ้าอยู่กับบุคคลที่เขามีความผิดมากๆ
อย่าไปอยู่ด้วย!!!

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
“ข้าวลีบ-ให้ผัดออกไปซะ” นาทีที่ ๕๒
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖