บ้านจิตสบาย ๙

jit9cover
– ดาวน์โหลดทั้งแผ่น –

590424 พระอริยเจ้า มีใจดั่งมฤค

590522 อันตรายิกธรรม ธรรมที่เป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพาน

590626 ความเพียรบริสุทธิ์

590723 จิตถลำไถล

590828 วิถีแห่งขอนไม้

590925 โปริสาท