#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๔ 🤔🤔🤔 #ถาม​ : นิมิตก่อนตาย.. หากนึกถึงบุญกุศลที่เคยไถ่ชีวิตโค-กระบือ จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในท้องโค-กระบือ…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๔
🤔🤔🤔

#ถาม​ : นิมิตก่อนตาย.. หากนึกถึงบุญกุศลที่เคยไถ่ชีวิตโค-กระบือ จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในท้องโค-กระบือ หรือไม่คะ?

#ตอบ​ : การ​ไถ่​ชีวิต​โค​-กระบือ​ เป็น​การ​ให้​ชีวิต​กับ​สัตว์​ ทำให้​เขา​ได้​รอด​พ้น​จาก​ความตาย​ พ้น​จาก​ความทุกข์​ความ​เดือดร้อน​ใจ​เมื่อ​ต้อง​เผชิญ​กับ​ภัย​แห่ง​ชีวิต​ นับ​เป็น​บุญ

บุญ​ เป็น​ชื่อ​ของ​ความ​ดี​ เป็น​เครื่อง​ชำระ​สันดาน​ของ​ผู้​กระทำ​ให้​สะอาด​ ทำ​แล้ว​มี​ความสุข

พระ​พุทธเจ้า​ตรัส​ว่า​ “ภิกษุ​ทั้งหลาย​ เธอ​ทั้งหลาย​อย่า​ได้​กลัว​ต่อ​บุญ​เลย​ เพราะ​คำ​ว่า​บุญ​นี้​ เป็น​ชื่อ​ของ​ความสุข”

เมื่อ​นึก​ถึง​เหตุการณ์​ที่​ได้​เคย​ไป​ไถ่​ชีวิต​สัตว์​ ใจ​ก็​จะ​เป็น​บุญ​ ประกอบ​ด้วย​เมตตา​กรุณา​ ปรารถนา​ให้​สัตว์​นั้น​มี​ความสุข​และ​พ้น​จาก​ทุกข์​ ก็​ย่อม​เกิด​กุศลจิต​ขึ้น​มา​อีก
หาก​จะ​ตาย​ใน​ขณะ​นั้น​ ก็​ย่อม​เสวย​กุศล​วิบาก​ มี​สุคติ​เป็น​ที่​ไป

การ​นึกถึงบุญกุศลที่เคยไถ่ชีวิตโค-กระบือ จึง​ไม่เป็นเหตุให้ไปเกิดในท้องโค-กระบือ​
อย่า​กังวล​ไป​เลย​!

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook