#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๕ 🤔🤔🤔 #ถาม​ : เมื่อเรารู้สึกตัวว่า​ ..กำลังรู้สึกชุ่มชื่นใจในผลของกุศลกรรมอยู่…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๕
🤔🤔🤔

#ถาม​ : เมื่อเรารู้สึกตัวว่า​ ..กำลังรู้สึกชุ่มชื่นใจในผลของกุศลกรรมอยู่ แล้วความรู้สึกนั้นมันก็ดับลงไป.. อย่างนี้จะถูกต้อง​ไหมคะ? เพราะเคยทราบมาว่า​ ถ้าเราทำกุศลกรรมก็ควรนึกถึงบ่อยๆ แล้วอย่างนี้จะขัดกัน​ไหมคะ?

#ตอบ​ : การ​รู้​ทัน​กุศล​ (รวม​ทั้ง​ผล​ของ​กุศล)​ ก็​เพื่อ​เห็น​ว่า​มัน​ไม่เที่ยง​นะ

ดู​จิต​ที่​เป็น​กุศล​บ้าง​ อกุศล​บ้าง​ ก็​เพื่อ​เห็น​ว่า​มัน​เกิด​ดับ

และ​เพราะ​มัน​ไม่​เที่ยง​นี่แหละ​ เมื่อ​ประสงค์​จะ​ให้​จิต​ชุ่มชื่น​ใน​ผล​ของ​กุศลกรรม​ ก็​ต้อง​ปรุง​มัน​ขึ้น​มา​บ่อย​ๆ​

วิธี​ง่าย​ๆ​ ก็​คือ​ นึก​ถึง​กุศล​กรรม​ที่​เคย​ทำ​แล้ว​ชุ่มชื่น​ใจ​ นึก​อีก​ก็​เป็น​กุศล​อีก​ ก็ชุ่มชื่น​ขึ้น​มา​อีก​
เรียก​ว่า​เป็น​การ​ทำ​”สีลานุสติ”บ้าง​ “จาคา​นุ​สติ”บ้าง​ สุด​แต่​กุศลกรรม​นั้น​จะ​เข้า​เกณฑ์​ไหน​ ไม่​ขัด​กัน​หรอก​นะ

ดู​ไป​อีก.. สุข-ทุกข์, กุศล​-อกุศล​ ก็​เกิด​ดับ​ทั้ง​หมด

ดู​ไป​อีก.. ดู​ถึงปฏิกิริยา​ของ​จิต​ สุข​เกิด​ขึ้น​ก็​ยินดี​ ทุกข์​เกิด​ขึ้น​ก็​ยิน​ร้าย​ รู้​ทัน​ยินดี​-ยินร้าย​ไป​อีก​ชั้น​หนึ่ง

รู้​ทัน​ยินดี​-ยิน​ร้าย.. ยินดี​-ยิน​ร้าย​ก็​ดับ​ ปรากฏ​เป็น​ความ​เป็น​กลาง​
แรก​ๆ​ จะ​เป็น​ความ​เป็น​กลาง​จาก​”สติ”

ดู​ไป​อีก.. ปัญญา​ก็​แก่กล้า​ขึ้น​ จะ​เห็น​ว่า​ สุข​ก็​ชั่วคราว​ ทุกข์​ก็​ชั่วคราว​ กุศล​ก็​ชั่วคราว​ อกุศล​ก็​ชั่วคราว​ คราว​นี้​มัน​จะ​เป็น​กลาง​ด้วย​”ปัญญา”

ดู​ไป​อีก​นะ

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook