#เชิญฟังธรรม #Live สด ผ่านเฟสบุ๊ค ธรรมปทีป วัดยานนาวา 😇 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันเสาร์ที่…

#เชิญฟังธรรม
#Live สด ผ่านเฟสบุ๊ค ธรรมปทีป วัดยานนาวา

😇 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่ #สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)
ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา
๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-6723206
(แผนที่ https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)


อ่านบน Facebook