#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๓ 🤔🤔 #ถาม​ : เวลานั่งสมาธิ​ แล้วเหมือนกับกายใจหายไปหมดครับ ไม่มีสติรู้ตัวอยู่…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๓
🤔🤔
#ถาม​ : เวลานั่งสมาธิ​ แล้วเหมือนกับกายใจหายไปหมดครับ ไม่มีสติรู้ตัวอยู่ บางครั้งแค่นั่งภาวนาไม่กี่คำก็หายไปเลย จะผ่านจุดนี้อย่างไรครับ?

#ตอบ​ : อย่า​ไป​พอใจ​สภาวะ​อย่างนั้น​
ถ้า​ทั้ง​กาย​และ​ใจ​หาย​ไป​แบบ​ที่​ทำ​มา​ ทำ​อย่างไร​ก็​ไม่​ได้ผล​นะ
ขณะ​ที่​เกิด​มรรค​ ก็​มี​จิต​นะ​ เรียก​ว่า​ มรรค​จิต
ขณะ​ที่​เกิด​ผล​ ก็​มี​จิต​นะ​ เรียก​ว่า​ ผล​จิต
ไม่ใช่​หลง​ เผลอ​ เคลิ้ม​ หรือ​หาย​ไป​แบบ​นั้น​

ฉะนั้น​ ให้​รู้ว่า​ทำ​อย่างนั้น​มัน​ไม่ใช่​ทาง​ที่​ถูกต้อง​นะ

ให้​ทำ​ความ​รู้สึกตัว​
พอ​รู้สึก​ว่า​ความ​รับรู้มัน​จะ​เคลื่อน​หาย​ไป​ ก็​ลอง​หายใจ​แรง​ขึ้น​อีก​นิด​หนึ่ง​ เพื่อ​รู้สึกตัว​ขึ้นมา​ใหม่​

ถ้า​สังเกตเห็น​จิต​ที่​เคลื่อน​ไป​ได้​ ก็​ยิ่ง​ดี​นะ เพราะ​จะ​เป็น​สภาวะ​ที่​รู้เนื้อรู้ตัว​พอดี
และ​จะ​ได้​สมาธิ​ที่​ถูก​ต้อง​พอดี​ด้วย

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook