#เชิญฟังธรรม 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย…

#เชิญฟังธรรม
😇วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา
#บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ

( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)


อ่านบน Facebook