#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๘ 🤔🤔 #ถาม​ : ตอนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต คือการมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่และทำงานที่ต่างประเทศกับลูก…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๘
🤔🤔

#ถาม​ : ตอนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต คือการมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่และทำงานที่ต่างประเทศกับลูก จึงมีข้อสงสัย​ว่า​ ถ้าเราฉวยโอกาสอันดีนี้ไว้ จะเป็นการไม่มักน้อยหรือไม่สันโดษหรือไม่?
หากปรารถนาพ้นทุกข์ก็ควรอยู่ที่ประเทศไทยใช่หรือไม่?
ถ้าไปจะเป็นการหนีปัญหาหรือไม่ค่ะ? ​ (เพราะอยู่เมืองไทยรายได้ไม่ดีไม่พอใช้) หรือควรอยู่เมืองไทยเพราะคนเราทำอะไรก็ไม่พ้นกรรม?
ขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะว่าควรวางใจอย่างไร และควรตัดสินใจอย่างไรดีค่ะ

#ตอบ​ : มักมาก​ หมายถึง​ โลภ​ อยากได้​มาก​ๆ
มักน้อย​ หมายถึง​ พอใจ​ด้วย​ของ​เพียง​น้อย​ที่สุด​เท่าที่จำเป็น
สันโดษ​ หมายถึง​ ความ​ยินดี​ด้วย​ปัจจัย​ ๔​ ของตน​ตาม​มี​ตาม​ได้​ พอใจ​ผล​ที่​ได้​มา​จาก​ความเพียร​พยายาม​อัน​ชอบธรรม​ของ​ตน​ ไม่​ริษยา​ผล​ได้​ของ​ใคร

ฉะนั้น​ ใน​กรณี​นี้​ การ​ไป​อยู่​และ​ทำงาน​ที่​ต่างประเทศ​ตาม​โอกาส​ที่​มี​ ไม่ใช่​เป็น​การ​มักมาก​ หรือ​ไม่​สันโดษ​นะ

และ​ถ้า​เรา​ไม่​ได้​มี​ปัญหา​ที่​ต้อง​รับผิดชอบ​ที่นี่​ หรือ​ถึง​มี​ก็​เคลียร์​ปัญหา​นั้น​เรียบร้อบแล้ว​ การ​ไป​ต่างประเทศ​ก็ไม่ใช่​เป็นการ​หนี​ปัญหา​ แต่​อาจจะเป็น​การ​หา​โอกาส​ให้​ชีวิต​ก็ได้
เพียงแต่ว่า​ เพื่อ​ความ​รอบคอบ​ เรา​ควร​มี​ข้อมูล​ของ​ประเทศ​ที่​จะ​ไปให้​มาก​พอ​ที่​จะ​ตัดสินใจ​ เช่น​ เรื่อง​กฎหมาย​ เป็นต้น​

และ​ที่​ว่า​ “คนเราทำอะไรก็ไม่พ้นกรรม” แล้ว​ไม่​ยอม​ทำอะไร​ นอน​รอ​ให้​กรรม​ให้​ผล​ อย่างนี้​เป็น​ความ​เข้าใจผิด​ใน​เรื่อง​กรรม​และ​การ​ให้​ผล​ของ​กรรม

ชาว​พุทธ​ที่ดี​ ต้อง​ขวนขวาย​สร้าง​กุศล​กรรม
ถ้า​ต้องการ​ให้​มี​ความ​มั่นคง​ทาง​เศรษฐกิจ​ ก็​ควร​ประพฤติ​ตาม​หลัก​ธรรม​ เช่น​ “ทิฏ​ฐ​ธัมมิกัตถะ” ๔​ ข้อ​ ได้แก่

๑.​ ถึง​พร้อม​ด้วย​ความ​หมั่น​ คือ​ ขยัน​การ​ทำ​หน้าที่​การงาน​อัน​สุจริต​ ขวนขวาย​พัฒนา​ความสามารถ​ให้​ชำนาญ​ยิ่งขึ้น​ สอดส่องดูแล​ตรวจตรา​งาน​ ถ้า​มีข้อ​ผิดพลาด​ก็​รีบ​แก้ไข

๒.​ ถึง​พร้อม​ด้วย​การ​รักษา​ คือ​ รู้จัก​เก็บ​รักษา​ทรัพย์​ที่​หา​ได้​มา​ด้วย​ความ​เพียร​นั้น​ ไม่ให้​เป็น​อันตราย

๓.​ คบ​คน​ดี​เป็น​มิตร​ ก็​ต้อง​แยกแยะ​ว่า​ ใคร​เป็น​ผู้​ทรง​คุณ​ มี​ศรัทธา​ มี​ศีล​ มี​ความ​เสียสละ​ มี​ปัญญา​ ก็​เลือก​เข้า​ไป​ใกล้​ ไต่ถาม​ปัญหา​ คบ​หา​ท่าน​ผู้นั้น​ แม้​อยู่​ไกล​ก็​ขวนขวาย​ติดต่อ

๔.​ มี​ความ​เป็นอยู่​เหมาะสม​ คือ​ จัดการ​เรื่อง​รายได้​และ​รายจ่าย​ให้​เหมาะ​ ไม่​ฟุ้งเฟ้อ​ แต่​ก็​ไม่​ถึง​กับ​ฝืดเคือง​

ส่วน​กรณี​ที่​ปรารถนา​พ้น​ทุกข์​นั้น​ การอยู่​ต่างประเทศ​ก็​ไม่ได้​หมายความ​ว่า​จะ​ถูก​ตัดขาด​จาก​มรรค​ผล​ ขอให้​รู้​หลัก​การปฏิบัติ​ แล้ว​นำ​ไป​ใช้​ให้​จริงจัง​เท่านั้น

ยิ่ง​เดี๋ยวนี้​มี​ตัว​ช่วย​เยอะ​ เช่น​ เข้า​ website, ดู​ YouTube หรือ​แม้​กระทั่ง​อ่าน​ใน​ Facebook​ นี้​ เป็นต้น

พระพุทธเจ้า​ตรัส​ว่า​
“สุภัททะ ! ในธรรมวินัยใด ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปด
สมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น;
แม้สมณะที่สอง (พระสกทาคามี) ก็หาไม่ได้;
แม้สมณะที่สาม (พระอนาคามี) ก็หาไม่ได้;
แม้สมณะที่สี่ (พระอรหันต์) ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้น.

สุภัททะ ! ในธรรมวินัยนี้แล มีอริยมรรคมีองค์แปด
สมณะที่หนึ่ง (พระโสดาบัน) ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้;
แม้สมณะที่สอง (พระสกทาคามี) ก็หาได้;
แม้สมณะที่สาม (พระอนาคามี) ก็หาได้;
แม้สมณะที่สี่ (พระอรหันต์) ก็หาได้ในธรรมวินัยนี้.

สุภัททะ ! ถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ จะพึงอยู่โดยชอบไซร้
โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย”

ดังนั้น​ ไม่ว่า​โยม​จะ​ไป​อยู่​ที่​ไหน​ ถ้า​ไป​อยู่​โดย​ชอบ​ คือ​ปฏิบัติ​ตาม​มรรค​มี​องค์​แปด​ (โดย​ย่อ​ก็​คือ​ ศีล​สิกขา, จิตต​สิกขา, ปัญญา​สิกขา) ก็​ย่อม​อยู่​ใน​ทาง​สู่​ความ​พ้น​ทุกข์​ด้วยกัน

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook