#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #หลง comment โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 💬💬💬 การส่งต่อข้อความ หรือการวิจารณ์สังคมออนไลน์…

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #หลง comment
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
💬💬💬
การส่งต่อข้อความ
หรือการวิจารณ์สังคมออนไลน์
จัดได้ว่าเป็น’วจีกรรม’
หากหลงทำไปจนเป็นการเบียดเบียน
หรือทำร้ายกันก็​ถือ​ว่าเป็น​’วจี​ทุจริต​’
และ​นับได้ว่าเป็นอกุศลกรรม

การวิจารณ์​ทำนอง​นี้​เคย​มีมาแล้วในอดีต​
พระอาจารย์ได้ยก​เรื่อง​ของพระเถระ
นามว่า “ชัมพุกะ” จากพระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท
เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ – หน้าที่ ๒๑๘
มาอธิบายถึง​การ​กล่าวว่าร้ายพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ

ความน่าสนใจจะมีอย่างไร?
และพระอาจารย์ได้นำเข้าสู่การฝึกปฏิบัติธรรม ได้อย่างไร?
สามารถคลิกรับชมวีดีโอได้ที่ลิงค์
https://yt3.pics.ee/AJ5KR

ธรรมบรรยาย ณ วิหารหลวงพ่อดำ
#วัดอินทารามวรวิหาร
เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook