#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๗ 🤔🤔 #ถาม​ : สำหรับฆาราวาสที่ตั้งใจอธิษฐานกระทำสิ่งดีงามกันไว้​ในช่วง​เทศกาลเข้าพรรษา…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๗
🤔🤔
#ถาม​ : สำหรับฆาราวาสที่ตั้งใจอธิษฐานกระทำสิ่งดีงามกันไว้​ในช่วง​เทศกาลเข้าพรรษา แล้ว​ทำ​ได้​บ้าง​ไม่ได้​บ้าง​ หากครบกำหนดออกพรรษา​แล้ว​ ควรวางใจ​อย่าง​ไร​ครับ? และถ้าผู้ทำได้ตลอดพรรษานั้นจะมีอานิสงส์เช่นไร ควรน้อมจิตถวายบุญนี้กันเช่นไร​ครับ?

#ตอบ​ : สำหรับ​คน​ที่​ทำ​ได้​ตาม​ที่​อธิษฐาน​ไว้​
– ได้​ความ​เชื่อมั่น​ใน​ตัวเอง​ ใน​การ​ทำ​สิ่ง​ดีงาม​ ปลูกฝัง​กุศล​ศรัทธา​ให้​เจริญ​ขึ้น​ จิต​มี​กำลัง​มาก​ขึ้น
– ได้​สัจจบารมี​ เพราะ​ได้​กล่าว​ไว้​เช่นไร​ ก็​ทำ​จริงตาม​ที่​ได้​กล่าว​ไว้​นั้น
– ได้​อธิษฐาน​บารมี​ เพราะ​ตั้งใจ​ไว้​ว่า​จะ​ทำ​อะไร​ ก็​ได้​ทำ​และ​ทำ​ได้​ตามที่​ตั้งใจ​ไว้นั้น
– ได้​วิริยบารมี​ เพราะ​ต้อง​อาศัย​ความ​เพียร​เป็น​เรี่ยวแรง​ใน​การ​มุ่งมั่น​ทำ​กิจ​นั้น
– ได้​ขันติ​บารมี​ เพราะ​ต้อง​อดทน​ทำ​กิจ​นั้น​ให้​ลุล่วง​ตลอด​ตาม​กำหนด
– ได้​ปัญญา​บารมี​ เมื่อ​มี​อุปสรรค​ใน​การ​ทำ​กิจ​นั้นแล้ว​สามารถ​หา​ทาง​แก้ปัญหา​ให้​ฝ่าย​ไป​ได้​ใน​ทาง​ที่​ชอบ
– ส่วน​บารมี​และ​กุศล​ธรรมอื่น​ ก็​ขึ้น​อยู่​กับ​สิ่ง​ที่​อธิษฐาน​นั้น​ว่า​จะ​ทำ​อะไร​ ก็​อาจจะ​ได้​บารมี​และ​กุศล​ธรรมตาม​ความ​เหมาะสม​กับ​สิ่ง​ที่​ทำ​มา​นั้น

สำหรับ​คน​ที่​ทำ​ได้​บ้าง​ไม่ได้​บ้าง​ ก็​ควร​อนุโมทนา​กับ​ตัวเอง​ใน​ส่วน​ที่​ทำ​ได้​ เพราะ​ที่​ทำ​ได้​แม้​ว่า​จะ​เล็กน้อย​ ก็​ยัง​ดี​กว่า​ไม่ได้​ทำ

จากนั้น​ก็​มา​วิเคราะห์​ดู​ว่า​ ใน​ส่วน​ที่​ทำ​ไม่ได้​ เรา​พลาด​ตรง​ไหน​ ถ้า​จะ​ทำ​อีก​ควร​ป้องกัน​อุปสรรค​นั้น​อย่างไร​ ถ้า​คิด​ไม่​ออก​ ก็​หา​เวลา​ไป​ปรึกษาหารือ​กับ​บัณฑิต​
อย่า​เสียเวลา​กับ​การ​ทับถม​ตนเอง​
เอา​ปัญหา​มา​พัฒนา​ปัญญา​ดีกว่า​
ตั้งใจ​ไว้​ว่า​ โอกาส​หน้า​จะ​ทำ​ให้​ดี​กว่า​นี้

บุญ​บารมี​ที่​ได้​บำเพ็ญ​แล้ว​ ไม่​ว่า​มาก​หรือ​น้อย​ ขอ​ให้​น้อมนำมา​
– บูชา​พระ​รัตนตรัย​
– บูชา​คุณ​ครูบาอาจารย์​
– อุทิศถวาย​แด่​บูรพมหากษัตริย์​ทุก​พระ​องค์​ รวมทั้ง​บรรพบุรุษ​ทุก​ท่าน​ ที่​ได้​รักษา​แผ่นดิน​ให้​เรา​ไ​ด้​อาศัย​ และ​รักษา​ศาสนา​ไว้​ให้​เรา​มา​ศึกษา​
– อุทิศ​ให้​กับ​พ่อ​แม่​ ญาติ​มิตรและ​ผู้​มี​พระ​คุณ​ทุก​ท่าน​ ที่​ได้​อุปถัมภ์​ค้ำชู​เลี้ยงดู​และ​เอื้อ​เฟื้อ​เรา​มา​
– อุทิศ​ให้​กับ​เหล่า​เทวดา​ และ​สรรพสัตว์​ใน​สาม​แดน​โลก​ธาตุ​ สัตว์​เหล่า​ใด​มี​ทุกข์​จง​มา​อนุโมทนา​บุญ​กุศล​ที่​เรา​อุทิศ​ให้​นี้​เพื่อ​พ้น​จาก​ทุกข์​ เปลี่ยน​จาก​ทุคติ​ไป​สู่​สุคติ​ สัตว์​เหล่า​ใด​มี​สุข​อยู่แล้ว​ก็​ขอ​ให้​สุข​ยิ่ง​ขึ้น​ไป
– อุทิศ​ให้​กับ​ผู้​ที่​เรา​เคย​ล่วงเกิน​และ​ผูก​เวร​อยู่​ ขอ​ให้​บุญ​กุศล​ที่​กำลัง​อุทิศ​ให้​นี้​เป็น​เครื่อง​บรรณาการ​ เพื่อ​ทดแทน​ความ​ผิดพลาด​ล่วงเกิน​นั้น​ ขอ​ให้​ท่าน​เหล่านั้น​อนุโมทนา​บุญ​ร่วมกัน​ ให้​อภัย​กัน​ เมตตา​กัน​ มุ่ง​ดี​ต่อ​กัน​และ​กัน
– อุทิศ​ให้​กับ​ศัตรู​และ​ผู้​ที่​เคย​ล่วงเกิน​เรา​ เรา​ปรารถนา​การ​ให้​อภัย​จาก​ผู้​ที่​เรา​เคย​ล่วงเกิน​ด้วย​อาการ​อย่างไร​ เรา​ก็​ขอ​ให้​อภัย​กับ​ผู้​ที่​เคย​ล่วงเกิน​เรา​ด้วย​อาการ​อย่างนั้น​ ไม่​ขอ​จองเวร​ใคร
– อุทิศ​ให้​กับ​ตนเอง​ ขอ​บุญ​บารมี​ที่​ได้​บำเพ็ญ​มา​ทั้งหมด​ จง​หนุนอำนวย​ให้​เรา​ถึง​พร้อม​ซึ่ง​ความ​เจริญ​ใน​ธรรม​ ให้​เข้า​สู่​กระแส​ธรรม​ ถึง​ความ​พ้น​ทุกข์​ด้วย​เทอญ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook