#คลิปแสดงธรรม #ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌿🌿🌿 คลิปนี้พระอาจารย์เริ่มต้นเล่านิทานสมัยพุทธกาล…

#คลิปแสดงธรรม #ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌿🌿🌿
คลิปนี้พระอาจารย์เริ่มต้นเล่านิทานสมัยพุทธกาล
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกอรรถกถาว่า
มีอาจารย์กับลูกศิษย์ เป็นนักกายกรรม
โดยอาจารย์จะใช้ราวไม้ไผ่ วางเป็นแนวตั้งบนหน้าผาก
แล้วให้ลูกศิษย์ขึ้นขี่คอ ไต่ลำไม้ไผ่ขึ้นไปเพื่อโชว์
อาจารย์กำชับว่า..จงแสดงการเลี้ยงตัวบนไม้ไผ่
ระหว่างที่ขึ้นไป ให้ระวังรักษาอาจารย์
ส่วนเราคืออาจารย์ จะระวังรักษาเธอ
“ต่างฝ่ายต่างระวังรักษาซึ่งกันและกัน”
แต่ลูกศิษย์กลับไม่เห็นด้วยบอกว่า
ผมจะระวังผมเอง อาจารย์ก็ระวังของอาจารย์เอง
“ต่างฝ่ายต่างระวังตนเอง”

สองความเห็นนี้..พะอาจารย์ถามว่า
✔ใครถูก? ❌ใครผิด?

พระพุทธเจ้าอธิบายขยายความว่า..
การระวังตนเอง หมายถึงว่าการเจริญสติปัฏฐาน
เวลาเราจะระวังตนเอง แล้วคนอื่นได้ประโยชน์ด้วย
ก็คือว่าเราเจริญสติปัฏฐาน

สติปัฏฐานข้อที่ชัดเจนมาก ต่อการระวังตนเอง
แล้วคนอื่นได้ประโยชน์..คือข้อใด?

หาคำตอบได้จากธรรมบรรยายเรื่อง
“ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน”
ที่ลิงค์เสียงธรรม🔊 bit.ly/2DvekwE
เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook