วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๐ #ทุกขาปฏิปทา…

วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑)
🌼🌼🌼
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๐

#ทุกขาปฏิปทา

มี​ธรรมอยู่ชุดหนึ่ง เรียกว่า “ปฏิปทา​ ๔”
๑. ปฏิบัติเป็นอย่างทุกข์ บรรลุช้า (ทุกฺขา​ ปฏิปทา​ ทนฺธาภิญฺญา)​
๒. ปฏิบัติเป็น​อย่างทุกข์ บรรลุเร็ว​ (ทุกฺขา​ ปฏิปทา​ ขิปฺปาภิญฺญา)​
๓. ปฏิบัติเป็น​อย่างสุข บรรลุช้า (สุ​ขา​ ปฏิปทา​ ทนฺธาภิญฺญา)​
๔. ปฏิบัติเป็น​อย่างสุข บรรลุเร็ว (สุ​ขา​ ปฏิปทา​ ขิปฺปาภิญฺญา)​

ตอน​ปฏิบัติ​จ​ะ​เป็น​อย่าง​ทุกข์​หรือ​อย่าง​สุข..
อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า..
ผู้ปฏิบัตินั้นมีกิเลสรุนแรงแค่ไหน!
ถ้ามีกิเลสรุนแรง ก็ต้องมีปฏิปทาที่จะเป็นทุกข์บ้าง
แต่ทุกข์นั้น ทำให้ท่านมีสติได้ง่าย
แล้วก็ทำให้ท่านไม่มีความประมาท
ทำแล้ว เกิดเจริญสติ รู้สึกตัวได้ง่าย
แล้วก็ไม่มีความประมาท

ปฏิบัติเหมือนเป็นทุกข์..
หมายถึงว่า..มีทุกขเวทนาแต่ไม่ทุกข์ใจ
ทุกข์นั้นกระตุ้นให้ท่านไม่ประมาท
มีทุกข์แล้ว ทำให้ปฏิบัติดี
บางท่านอดอาหาร แล้วมีสติดี
บางท่านอดนอน แล้วมีสติ..อย่าง​นี้​นะ!
อดนอนแล้วมีความเพียรดี สติดี
มีแต่กุศลเกิด มีแต่กุศลเจริญขึ้นมา
อย่างนี้เรียกว่า..มีทุกขาปฏิปทา
เข้าใจไหม?
ต้องเดิน.. เดินไกลๆ หน่อย
ไปอยู่ในที่ลำบากหน่อย
แล้วรู้สึกว่า..จะ(กระตุ้น​ให้​)​มีความเพียรดี
จะมีการกระตุ้นความรู้สึกตัว
แล้วกระตุ้นความไม่ประมาทขึ้นมา
อย่างนี้เรียกว่า..มี​ “ทุกขาปฏิปทา”
…..​

แต่ถ้ากิเลสไม่รุนแรงไม่หยาบ
ก็ปฏิบัติแบบเป็น​อย่างสุข..”สุขาปฏิปทา”..ก็สามารถบรรลุได้

กิเลสรุนแรงหนา​แน่น​ แต่ว่าอินทรีย์แก่กล้า
มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญาแก่กล้า ก็​ “ทุกขาปฏิปทา” แต่บรรลุได้เร็ว

ตัวที่จะตัดสินว่าท่านควรจะมีทุกขาปฏิปทา หรือ สุขาปฏิปทา
อยู่ที่กิเลส ว่าหนาแน่นแค่ไหน?
รุนแรงแค่ไหน?

ส่วนตัวที่จะตัดสิน​ว่าบรรลุเร็วแค่ไหน?
มันอยู่ที่ตัวกำลัง..
กำลังในที่นี้คือ​ อินทรีย์​
ว่ามี​อินทรีย์แก่กล้า​แค่​ไหน?

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌼🌼🌼
เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเรื่อง
“ปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุข”
ครั้งที่ ๓๓ พุทธปัญญาปากน้ำ
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=pNAKTXf-0nA
(นาทีที่ 58:12-1:01:03)

ถอดคำโดย..อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook