#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๔๖ 🤔🤔 #ถาม​ : ถ้าเกิดโทสะ แล้วเรานับว่าใช้ไปกี่ลมหายใจ พุธโธ นับหนึ่ง พุทโธนับสอง……..

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๔๖
🤔🤔
#ถาม​ : ถ้าเกิดโทสะ แล้วเรานับว่าใช้ไปกี่ลมหายใจ พุธโธ นับหนึ่ง พุทโธนับสอง….. กี่พุทโธ ถึงโทสะจะเริ่มเบาบางลง ถือเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหรือเปล่าคะ?

#ตอบ​ : ถ้า​มี​เจตนา​ที่​จะ​นับ​”พุท​โ​ธ”เพื่อ​กับ​กิเลส​ ก็​เรียก​ได้​ว่า​แทรกแซง​แล้้ว

ถ้า​จะ​เจริญ​วิปัสสนา​ ก็​ให้​รู้​ว่า​มี​โทสะ
รู้​เฉย​ๆ​ ไม่ต้อง​ไป​ตั้งใจ​ดับ​โทสะ​ โทสะ​ก็​ดับ​อยู่แล้ว
และ​จิต​ก็​ได้​เรียนรู้​ด้วย​ว่า​โทสะ​มัน​ดับ​เอง​ ก็​จะ​เกิด​ปัญญา​เห็น​โทสะ​แสดง​ไตรลักษณ์​ให้​ดู

แต่​ถ้า​แทรกแซง​ เช่น​ไป​นับ​”พุทโธ” แล้ว​โทสะ​ดับ
จิต​ก็​เข้าใจ​เพียง​ว่า​ โทสะ​ดับ​เพราะ​นับ​”พุท​โ​ธ”
ซึ่ง​ก็​ดี​ แต่ได้​แค่​สมถกรรมฐาน​
ยัง​ไม่​ขึ้น​วิปัสสนา​ เพราะ​ยังไม่​เห็น​ไตร​ลัก​ษ​ณ์​ของ​สภาวะ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook