#คลิปแสดงธรรม #วันมาฆบูชา (ช่วงแรก) โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 😇😇😇 พระอาจารย์แสดงธรรมในประเด็นที่ว่า…

#คลิปแสดงธรรม #วันมาฆบูชา (ช่วงแรก)
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
😇😇😇
พระอาจารย์แสดงธรรมในประเด็นที่ว่า
“มาฆบูชา” เป็นวันที่มีเหตุการณ์พิเศษ
อันเป็นเหตุให้เรามาระลึกถึงเรื่องราวในอดีต
ซึ่งเป็นวันที่พระอรหันต์ ที่พระพุทธเจ้าบวชให้
มาประชุมกัน ๑,๒๕๐ รูป โดยไม่ได้นัดกัน
การบวชนั้นเรียกว่า “#เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

พระองค์ได้ประทานพระคาถา “#โอวาทปาติโมกข์”
อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในการประชุมนี้

ต่อจากนั้นพระอาจารย์ได้โยงเข้าไปสู่วิธี
ที่จะทำให้จิตใจผ่องใส ปราศจากความมัวหมอง

รับชมและฟังธรรมะที่เป็นมงคลชีวิตในวันมาฆบูชา
ได้ที่ลิงค์ http://yt3.piee.pw/G38FA

แสดงธรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook