#เชิญฟังธรรม 😇 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย…

#เชิญฟังธรรม 😇
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
โดย….พระอาจารย์กฤช นิมมฺโล

บรรยายธรรม
ณ ห้องสัมมนา #ฐณิชาฌ์รีสอร์ท
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 034 – 751942 , 062 – 324 2915

(แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท
https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2


อ่านบน Facebook