#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๗๒ 🤔🤔 #ถาม : เวลานั่งสมาธิ ทำไมต้องเกิดภาพนิมิตต่างๆ ขึ้นมาคะ? เราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะให้เรารู้ว่า…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๗๒
🤔🤔
#ถาม : เวลานั่งสมาธิ ทำไมต้องเกิดภาพนิมิตต่างๆ ขึ้นมาคะ? เราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะให้เรารู้ว่า การที่เราเห็นภาพนิมิตนี้เป็นของจริงหรือไม่ค่ะ?

#ตอบ : นิมิตนี่นะ เป็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อเราทำสมาธิระดับหนึ่ง
พอเกิดเรื่องขึ้นมา ถ้าใจไปสนใจนิมิตนั้น จิตจะส่งออกไปหาสิ่งที่เห็น
ถ้าเรามองจิตออก จะเห็นจิตมันพุ่งไปหานิมิต ก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไป เมื่อรู้แล้ว จิตก็ตั้งมั่น ไม่เผลอไปตามนิมิตนั้น
เราจะได้สมาธิที่ดีขึ้น เป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นนะ
แต่ถ้าเห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นมา แล้วก็อยากรู้เรื่องราวอะไรต่อในนิมิตนั้นนะ
จิตเริ่มส่งออกตั้งแต่สนใจนิมิตนั้นแล้ว
ฉะนั้น นิมิตนั้นถ้าเรารู้อยู่ว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ เกิดขึ้นจากการทำสมาธิของเรา การเห็นนิมิตก็เป็นเพียงการเห็นเฉยๆ
ถ้าเราสนใจสิ่งนั้นไปแล้ว ก็รู้ทันจิตที่ส่งออก ก็ใช้ได้

นิมิตนั้นจะจริงหรือไม่จริง.. ดูอย่างนี้..
ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจริง ใจเราจะน้อมไปหาสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยิน คือน้อมไปหานิมิตนั้น
จิตก็ส่งออกตั้งแต่ตอนต้นเลย
ดังนั้น ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจริงหรือไม่จริง ดูจิตที่มันเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนที่ดีกว่า
ตอนที่มันจม มันสนใจเรื่องราว จิตมันจะจมอยู่กับภาพนั้นอยู่กับเสียงนั้น
จิตจมอยู่ หรือคลุกคลีคลอเคลียกับนิมิตนั้น ก็ไม่รู้ทัน
เช่น เกิดแสงสว่างขึ้นมา ไปสนใจแสงสว่างนั้น จิตก็ส่งออกไปหาแสงแล้ว
ถ้าเห็นภาพนรก-สวรรค์ เห็นเทวดา สนใจภาพนั้น จิตก็ส่งออกไปหาสิ่งนั้น
สิ่งนั้นจะจริงหรือไม่จริง ไม่ได้ไม่ใช่สาระหในตอนนี้เลย
สาระที่เราควรจะสนใจคือว่า จิตมันเป็นยังไง? จิตมันทำงานยังไง?
จิตมันพุ่งไปสนใจอยู่ ให้รู้ทันว่าจิตมันส่งออก? เข้าใจไหม?
สมาธิที่จิตส่งออกไปอย่างนั้น มีอันตรายคือ มันจะไปไหนก็ไม่รู้ บังคับไม่ได้
แทนที่จะปล่อยให้จิตมันเลื่อนลอยอย่างนั้น ก็กลับมารู้สึกตัวใหม่
ถ้าใช้ลมหายใจในการภาวนา ก็หายใจให้แรงขึ้นมาอีกนิดนึง ทำความรู้สึกตัว
ไม่ปล่อยให้จิตส่งออกในลักษณะอย่างนี้ ไม่ให้นิมิตมาหลอกเรา
นิมิตที่เกิดขึ้นดูน่าเชื่อนะ ดูน่าสนใจ ดูน่าติดตาม
ทั้งๆ ที่มันน่าเชื่อน่าสนใจน่าติดตามนั้น มันทำหน้าที่ในการหลอกจิตให้ส่งออก!
กายมีอยู่..ก็ให้ลืมกาย จิตมีอยู่..ก็ให้ลืมจิต
มันมัวแต่สนใจเรื่องราวในนิมิตนั้น

ฉะนั้น อย่าให้มันหลอกเรา
มีนิมิตเกิดขึ้น..จิตมาสนใจนิมิต ให้รู้ทันว่า..จิตมันเคลื่อนไปแล้ว!
หายใจขึ้นมาแรงๆ อีกสักที หรือ สองที เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่
อย่าให้นิมิตนั้นหลอกเรานะ!

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากตอบปัญหาธรรมะ
ในรายการธรรมะสว่างใจ เมื่อ ๘พฤษภาคม ๒๕๖๒
ลิงค์วีดีโอhttps://youtu.be/4geXsKOgjeM
(09:40-13:30)

#โดนนิมิตหลอก


อ่านบน Facebook