#คลิปแสดงธรรม #วิธีรับมือกับกิเลส โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล พระอาจารย์ให้วิธีการรับมือกับกิเลสสามขั้นตอน…

#คลิปแสดงธรรม #วิธีรับมือกับกิเลส
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

พระอาจารย์ให้วิธีการรับมือกับกิเลสสามขั้นตอน
เห็นกิเลสได้ ไม่ตาม ไม่ต้าน ให้เห็นก่อน
ถ้าแย่แล้วอนุญาตให้ทำสมถะได้
ถ้าดูก็ไม่ไหว สมถะก็ไม่เกิด..หนี!

ตอนท้ายท่านได้กล่าวระลึกถึงผู้ก่อตั้งคอร์ส
ดร.เอื้อมอร/กองบุญสร้างอริยะ ซึ่งตั้งใจจัดคอร์สให้ครบ 9 ครั้ง
แต่ครั้งที่ 9 ได้เสียชีวิตเสียก่อน

ทั้งนี้ทีมงานนิมฺมโล ก็ขออนุโมทนาบุญ
กับดร.เอื้อมอร และทีมงานทุกท่านค่ะ

รับชมและฟังการบรรยายธรรม “วิธีรับมือกับกิเลส”
ได้ที่ลิงค์ https://youtu.be/uURAkimlXiI
เมื่ิอ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

youtu.be


อ่านบน Facebook