#คลิปแสดงธรรม จากคอร์สจิตเกษม เรื่อง #ภาวนาถูกหรือยัง โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🤔🤔 ข้อผิดพลาดของนักปฏิบัติคือ มันจะชอบหวังดีกับตัวเอง จะไปทำจิตดีๆ เห็นจิตนี้ไม่ดีแล้วก็ชอบเข้าไปแทรกแซง ทีนี้เราลองมาเช็คตัวเองดูนะ! ว่าเราภาวนาถูหรือยัง? จากคลิปแสดงธรรม 621121-ภาวนาถูกหรือยัง-คอร์สจิตเกษม โดย-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล https://youtu.be/7ioZwBNzTUA 621121-ภาวนาถูกหรือยัง-คอร์สจิตเกษม โดย-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be621121-ภาวนาถูกหรือยัง-คอร์สจิตเกษม โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิต….

อ่านต่อ