#คลิปแสดงธรรม #คอร์สจิตเกษม เรื่อง..#เห็นจิตเคลื่อน โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌸🌸🌸 สภาวะที่เห็นจิตเคลื่อน, จิตไหลเนี่ย มันสำคัญ! คือเห็นปุ๊บ! มันจะได้จิตตั้งมั่น ผลที่ได้จากจิตตั้งมั่นนั้น.. นำไปสู่การเดินปัญญาเช่นไร? รับชมและฟัง คลิปแสดงธรรม 621121B เห็นจิตเคลื่อน คอร์สจิตเกษม https://youtu.be/XMTEzxJaOow 621121B เห็นจิตเคลื่อน คอร์สจิตเกษม โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be621121B เห็นจิตเคลื่อน คอร์สจิตเกษม โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตท…

อ่านต่อ