เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด ๑๙ นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในช่วงนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกพระสูตร พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตนและสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถติดตามคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *