วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล #พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #ละมานะด้วยฉันทะ ตัวนี้สำคัญนะ! ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่า.. “ทำไงเราจะเป็นโสดาบันอย่างท่านบ้าง?” แล้วก็อยากเฉยๆ ..ไม่ทำ! อย่างนี้เรียกว่าเทียบแล้ว ก็มีแต่”ตัณหา” แต่ถ้าเทียบแล้วให้เป็นประโยชน์ เทียบแล้วเกิด”ฉันทะ” อย่างนี้ได้ …. คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าทำปฏิบัติตาม จะได้ผล เราก็จะเป็นอย่างนั้นบ้าง! เป็นปัจจัยให้เกิด”ฉันทะ” ฉันทะเนี่ย! ก็จะมาฝึกตน ให้มีการประพฤติปฏิบัติ ให้มีการแสดงออกทางกาย ทางวาจา อยู่ในศีล เป็นวินัย เขาเรียกว่า”สีลสิกขา” เป็นเหตุให้เราเนี่ยมาขวนขวายหา.. “วิธีพัฒนาจิตใจ” พัฒนาจิตใจคืออะไร? คือ “จิตตสิกขา” จะทำอย่างไร?.. ให้จิตมันมีกุศล ให้มีความเพียร มีศรัทธา มีเมตตา กรุณา มุทิตา อะไรประมาณนี้นะ! …. เพราะมีมานะ เอามานะมาใช้ ให้เป็นประโยชน์โดยการว่า.. เกิดเทียบเขาเทียบเรา แต่เห็นแล้วว่าท่านดี(โสดาบัน) เกิดฉันทะที่จะพัฒนาตนเอง จะเป็นอย่างท่านเนี่ยแหละ! พอสุดท้าย..จะเริ่มต้นด้วยการละมานะที่ผิดก่อน เห็นผิด เห็นไม่ตรงความเป็นจริง อันนี้แหละจะละไปก่อน แต่พอเป็นพระโสดาบันจะละได้หมด ไอ้ที่เห็นไม่ตรงจริง เหลือแต่มีมานะเทียบที่ตัวตน พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจากรายการ “คลิกใจให้ธรรม” ตอน เราสำคัญตัวแบบไหน T.312 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ลิงค์รายการ https://www.youtube.com/watch?v=19rayHTbjf8&t=2002s (นาทีที่ 31:00–33.54)

อ่านต่อ