#คลิปแสดงธรรม #เล่าเรื่องสอนแม่ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ถ้าเรามีต้นทุนไว้ดี .. จะผ่านวิกฤตได้ง่าย แต่ถ้าเรามีต้นทุนไม่มาก .. ก็จะทุลักทุเลหน่อย! แล้ววิกฤตในชีวิตเรา จะมีหลายครั้งด้วยกัน แต่ช่วงวิกฤตโควิดนี้ พระอาจาย์ได้พลิกให้เป็นโอกาสกับแม่ของท่านอย่างไร? เรามาฟังท่านเล่าเรื่องสอนแม่ กันในคลิปวีดีโอนี้ https://youtu.be/dRcTvYpZTOg วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศน์ ณ บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี 651223_บ้านขนมนันทวัน-เล่าเรื่องสอนแม่ ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be651223_บ้านขนมนันทวัน-เล่าเรื่องสอนแม่ ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

อ่านต่อ