จิตไม่รู้..”อีโหน่อีเหน่”

วรรคทอง…วรรคธรรม #๒๒

จิตไม่รู้..”อีโหน่อีเหน่” !!
สภาวะที่เกิดขึ้นที่เป็นนามธรรม
มีให้ดูมากมายพอกิเลสเกิดขึ้น..แล้วมีสติรู้
จะเห็นว่า..กิเลสถูกรู้อยู่
“ตัวผู้รู้” กับ “กิเลส” ก็อยู่ต่างหากกันกิเลสนั้น..เป็นสังขารขันธ์
..เป็นความปรุงแต่ง..ที่จิตปรุงขึ้นมาเอง
ถ้าจิตปรุงกิเลสขึ้นมา แล้วไม่มีสติรู้ ..ไอ้กิเลสที่ปรุงขึ้นมานั้น
ก็กลับครอบงำจิตอีกทีหนึ่ง !!
น่าสงสารจิตมากเลย…ด้วยความไม่รู้อีโหน่อีเหน่…

รู้จักคำว่า “อีโหน่อีเหน่” มั้ย?
‘โหน่’ กับ ‘เหน่’ คงจะเป็นเพศหญิงนะ!
#จิตไม่รู้อีโหน่อีเหน่..ในที่นี้ก็คือ
เมื่อจิตรู้อารมณ์ แล้วปรุงกิเลสขึ้นมา..
แล้วจิตนั้น #ไม่มีสติรู้กิเลส ที่ตัวจิตเองปรุงขึ้น..
จิตก็จึงถูกกิเลสนั้นครอบงำ! ..
แล้วไปทำผิดต่างๆ ฉะนั้น ถ้าจะให้ดี
..ก็ต้องทำความรู้จัก‘คุณโหน่’ กับ ‘คุณเหน่’ บ้างนะ!

นั่นคือ..มีสติรู้ทันว่า..มี”อะไร”เกิดขึ้น!
มีสติรู้ทันว่า เมื่อกี้..มี”กิเลสตัวไหน”เกิดขึ้น!
ตอนที่รู้ทัน..ตอนนั้นไม่เผลอ
ตอนที่มีกิเลส..ตอนนั้นเผลอ
คือ…เผลอไม่เห็นกิเลส
ตอนเผลอ..มันเห็น ‘อีโหน่อีเหน่’ มั้ย?
..ไม่เห็นเนอะ! ..แล้วเห็นอะไร ?
เห็นคน .. เห็นสัตว์ ..เห็นแมววิ่งมา เห็นหมาวิ่งไล่ ..
เห็นรถขายไอติม..เห็นกิ๊กยิ้มแย้ม..
เห็นเมียแจมอยู่ข้างหลัง..!
…เห็นโลงศพ!!!

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตร
“เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม” ครั้งที่ ๒
ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖