#เชิญฟังธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. …

#เชิญฟังธรรม
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ขอเรียนเชิญสาธุชนรับชมและฟังธรรมบรรยาย
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(จาก..สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา)
ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา

๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 081 – 919 7423 คุณพันทิพา

(แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)


อ่านบน Facebook