#คลิปแสดงธรรม เรื่อง..#ก้าวแรก โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 😇😇😇 “#การลงมือทำเมื่อไหร่ก็ผิดทุกที” จากประสบการณ์การปฏิบัติของพระอาจารย์ ท่านนำมาเล่าให้ฟัง..เพื่อเป็นแนวทาง เป็นก้าวแรกของนักภาวนาใหม่ รับชมและฟัง ก้าวแรกของนักปฏิบัติ ได้ที่ลิงค์วีดีโอ https://youtu.be/_Is83QOcNX0 บรรยายธรรม ณ กลุ่มบ้านอริยะ หมู่บ้านธาริณี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 621208-ก้าวแรก-โดย-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.beก้าวแรก โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง …..

อ่านต่อ