ฝากคิด ฝากคำ

วันอาทิตย์​ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) 🌺🌺🌺 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๔ ...
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๓ #เห็นจริงแล้วหน่าย...
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) 🔥🔥🔥 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๒ #สำรวมอินทรีย์...
มาส่งท้ายปีเก่า..ด้วยคลิปรวม พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ 2561 จากโพสต์บนเพจ นิมฺมโล.คอม http://yt3.piee.pw/DL5RX...
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๑ 🎊🎉🎈 #ความสุขจากกาม...
วันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๙๐ #ทุกขาปฏิปทา...
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 🍁🍁🍁 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๘ #ห้าห้าม...
วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) 🍃🍃🍃 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๙ #รู้ไปตรงๆ...
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ 🦉🦉🦉 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๖ #รู้จำ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ 💡💡💡 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๖ #ปัญญาจากการเห็นความจริง...
พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ 🌿🌿🌿 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๕ ๗ คำ #ธรรมของคนดี...
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ 😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๔ #สนุกกับมาร...
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (วันปวารณา​ ออกพรรษา) 😇😇 พระกฤช #ฝากคิด...
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ☘☘☘ พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๒ #ให้เขายกโทษให้...
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒​๕​๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 💫💫💫 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๑ #เห็นความเลว...
วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ 🌿🌿🌿 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๐ #กำลังของจิต...
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 🌠🌠🌠 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๙ #เกร็ดสารทเดือนสิบ...
วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม​ ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 🌻🌻🌻 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๗๗ #ทิฏฐธรรมสุขวิหาร...
วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๖ #ขลุกอยู่แค่นี้...
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๕ #จิตตั้งมั่นอยู่กับจิต...
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ 🍁🍁🍁 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๔ #สัลเลขสูตร...
วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ 😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๓ #งานมีอยู่งานยังไม่เสร็จ...
วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘ 😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๒ #ดูว่าเมื่อกี้เผลอคิด...
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘/๘ 🍂🍂🍂 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๑ #ดินที่โดนทุบ...
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๐ #ดูเฉยๆ...
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๙ #เรียนรู้จากข้อผิดพลาด...
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๘ #เราไม่ใช่กระดาษทิชชู่​...
วันพุธที่่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ 🐞🐞🐞 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๗ #ดูสองตัว..ดูสองเผลอ...
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ 💮💮💮 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๖ #เส้นทางคนทำสมาธิไม่ได้...
วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๕ "เมตตะคุณัง...
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ 🌃🌃🌃 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๔ #แม้ราตรีเดียวก็พึงชม...
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 🌸🌸🌸 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ๑๖๓ ถูกความคิดหลอก...
วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๒ #ทุกข์ของพระโสดาบัน...
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 🌕🌕🌕 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๑ #นักปฏิบัติยิ้มหวาน...
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๐ #มัจจุมิตร...
วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ สุขสันต์วันสงกรานต์ .. สวัสดีปีใหม่ 🎉🎉🎉...
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ 👼👼👼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๘ #ดีเล็กดีน้อยอย่ามองข้าม...
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๗ #ภาวนาเหมือนไม่ภาวนา...
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ 👼👼👼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๖ #รู้บ่อยๆ...
วัน​ศุกร์ที่ ๑๖​ มีนาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 🌠🌠🌠 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๕ #ไม่ใช่พุทโธ...
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ 🌜🌜🌜 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๔ "#บุญที่พาใจพ้นทุกข์ระทม"...
😇แจ้งการขอรับหนังสือชุดนิมฺมโล😇 📒หนังสือ #พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ เล่ม ๒ 📔หนังสือ #นิทานนิมฺมโล...
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ #วันมาฆบูชา มาฆบูชา คือ การบูชา​ใหญ่ในเดือนมาฆะ วันมาฆบูชาเป็นวัน​สำคัญ​ตรงที่มีเหตุการณ์สำคัญ...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ 🌜🌜🌜 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๒ #ทำความสงบแบบไม่หวังสงบ...
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วัน​พระ​ แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓ ♥🌹♥🌹 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๑ #คำสอน​เกี่ยวกับ​สุข​และ​ทุกข์​...
ขออนุญาตปรับข้อความบนธรรมะการ์ด เพื่อความกระจ่างในธรรมยิ่งขึ้น จากโพสต์.. พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๐...
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ 🌜🌜🌜 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๕๐ #มีที่อยู่เพื่อเรียนรู้จิต...
วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ 🌕🌕🌕 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๙ #สามคำสำคัญ...
วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ 🌟🌟🌟 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๗ #ไม่ติดในกุศลและอกุศล...
วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ 🌛🌛🌛 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๘ #ตีตั๋วเดินทาง...