ฝากคิด ฝากคำ

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ 🌟🌟🌟 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๔๖ #โกรธ 😠😠😡...
วันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ #พรปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บ้านจิตสบาย ...
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ 🌛🌛🌛 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๐ #ดูว่าเมื่อกี้เผลอคิด...
วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพระ​ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ 🌕🌕🌕 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๑ "ตอนคิดไม่ได้เห็น...
จันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ 🌛🌛🌛 #พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๒ #คนดีที่แอบซ่อนความเลว...
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพระ​ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ 🌠🌠🌠🌠🌠 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๓ #ขอขมาเพื่อตัดเวร...
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันพระ​ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ 🌜🌜🌜🌜 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๔๔ #กาลเวลาอย่าให้ผ่านไปเปล่า...